Xuân Thiện Sơn La

THUỘC TẬP ĐOÀN XUÂN THIỆN
Địa chỉ trụ sở chính: Tiểu khu 3, Thị Trấn Bắc Yên, Tỉnh Sơn La
Điện thoại: 02123.661.288                
Fax: 02123.900.669
Email: kt@xuanthiengroup                                            
Website: xuanthiengroup.vn
Ngành nghề kinh doanh chính:

   Công ty TNHH Xuân Thiện Sơn La là đơn vị hiện đang quản lý, vận hành khai thác Các nhà máy Thủy điện do Công ty đầu tư trên địa bàn Tỉnh Sơn La. Gồm 05 nhà máy với Tổng công suất: 160 MW.
  - Nhà máy Thủy điện Háng Đồng A.
  - Nhà máy Thủy điện Háng Đồng A1.
  - Nhà máy Thủy điện Suối Sập 1.
  - Dự án nhà máy Háng Đồng B.
  - Dự án nhà máy Thủy điện Suối Sập 2A.
  Việc đầu tư xây dựng và đưa vào vận hành các nhà máy thuộc cụm thủy điện Suối Sập đã và đang mang lại hiệu quả kinh tế  vừa góp phần phát triển xã hội của một vùng miền núi rất cần được cải thiện. Các nhà máy phát điện đã bổ sung một nguồn điện thiếu hụt của hệ thống điện Quốc Gia giảm tổn thất truyền tải, tăng độ tin cậy cung cấp điện, dự án trong giai đoạn xây dựng và vận hành, tạo cơ hội công ăn việc làm cho người dân địa phương,có điều kiện tiếp cận với công nghệ khoa học tiên tiến nâng cao sự hiểu biết. Công trình xây dựng các nhà máy thủy điện hoàn thành đã tạo cảnh quang môi trường, góp phần phát triển du lịch, nuôi trồng thủy sản, điều tiết dòng chảy cắt lũ cho vùng hạ du.

Gửi email
Về đầu trang