Xuân Thiện Yên Bái

THUỘC TẬP ĐOÀN XUÂN THIỆN
Địa chỉ trụ sở chính: Bản Nả Dề Thàng, Xã Khao Mang, Huyện Mù Cang Chải, Tỉnh Yên Bái.
Điện thoại: 0293.878698                   
Fax: 0293.878698
Email: xuanthienninhbinh@gmail.com                                              
Website:
Ngành nghề kinh doanh chính:

   Công ty TNHH Xuân Thiện Yên Bái là đơn vị hiện đang quản lý, vận hành khai thác Các nhà máy Thủy điện do Công ty đầu tư trên địa bàn Tỉnh Yên Bái. Gồm 02 nhà máy với Tổng công suất: 180 MW.
  - Nhà máy Thủy điện Khao Mang.
  - Nhà máy Thủy điện Khao Mang Thượng.
  Việc đầu tư xây dựng và đưa vào vận hành các nhà máy đã và đang mang lại hiệu quả kinh tế cao, góp phần phát triển xã hội của một vùng miền núi rất cần được cải thiện. Các công trình được xây dựng kèm theo như xây dựng các công trình hạ tầng giao thông, đường điện, thông tin tạo điều kiện giao thương phát triển các xã và cộng đồng dân cư gần dự án. Nhà máy đi vào vận hành tạo cơ hội công ăn việc làm cho người dân địa phương, có điều kiện tiếp cận với công nghệ khoa học tiên tiến nâng cao sự hiểu biết, trực tiếp thay đổi cơ cấu kinh tế công nông nghiệp của huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái.
 

Gửi email
Về đầu trang